Üzgünüz, bir hata oluştu ve sunucu isteğinizi şu anda yerine getiremiyor. Birkaç dakika sonra tekrar deneyin.

Surat Kargo

Web Adresi www.suratkargo.com.tr
Kuruluş Tarihi 2003
Firmanın Çalışan Sayısı kadar 3000 çalışan

Sektöründe hızlı bir şekilde ilerleyen Sürat Kargo, stratejik hedeflerine ulaşmanın personel performansı ile doğru orantılı olduğunu bildiğinden, teknolojik alt yapısını geliştirirken İnsan Kaynakları politikalarına da önem vermektedir. 

İnsan Kaynakları Politikamız;

Kurum norm kadrosu doğrultusunda ihtiyaç duyulan pozisyona, işe ve kurum kültürüne uygun personel istihdamını gerçekleştirmek. Üst görevler için gerekli olan personel ihtiyacını öncelikle kurum içinden sağlayarak personele kendini geliştirme fırsatları vermek,

Çalışanların müşteri memnuniyetini önemseyen, kurum kültürüne sahip, sorumluluk alabilen, mesleki gelişimleri yüksek, başarı odaklı, güvenilir, takım halinde çalışabilen, şirketin misyon ve vizyonunu benimsemiş, stratejik hedeflerimizi bilen bireyler olmalarını sağlamak,

Çalışanlara memnuniyet duyacakları ve huzurlu bir şekilde çalışacakları iş ortamları oluşturmak ve verimliliklerini arttırmak,

Sürat Kargo çalışanların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmanın yanında, çevreye ve topluma karşı da sosyal sorumluluk kazanmalarını sağlamaktadır, 

Çalışan memnuniyetini gerçekleştirmek için personellerin moral ve motivasyonları üst düzeyde tutulmaktadır,

İşletme amaç ve hedeflerine ulaşmada ortak hareket etmek için astların ve üstlerin sevgi ve saygıya dayalı olarak takım ruhu halinde çalışmalarını sağlamak,

Hizmet sektöründe kalitenin göstergesi olan müşteri memnuniyetini sağlamanın en önemli faktörü olan İnsan Kaynağının gelişimi, yapılan eğitimlerle sağlanmaktadır. Sürat Kargo da personelin gelişimi için, iş başı eğitimleri, oryantasyon eğitimleri gibi eğitimlerle birlikte kurumda çalışma hayatları boyunca devam eden sürekli eğitimler yapılmaktadır.

Surat Kargo firmasındaki iş ilanları